STUURBREVET V H F  -  M A R I F O O N Cursus / voorbereiding op het examen voor het bekomen van het   Beperkt Operator Certificaat van Radiotelefonist voor Scheepsstations.                        2 avonden,  telkens  van  19.00 h  tot   23.00 h op volgende data:      In beraad Programma: Dag 1: Reglementen / Kanaalgebruik  /  Procedures Dag 2: Testvragen  /  Introductie GMDSS  /  de marifooninstallatie. Kostprijs:   35 Euro(Syllabus inbegrepen) Inschrijvingen:   clublokaal   Havendoklaan 2 - 1800 Vilvoorde Inlichtingen    :   0496 / 73 59 33 HET EXAMEN   Iedereen die een marifoon wenst te gebruiken, moet in het bezit  zijn van een beperkt certificaat van radiotelefonist!  Hoe gaat het in zijn werk?  Het examen VHF wordt voor heel België afgenomen in de lokalen  van het BIPT te Brussel.  De inschrijvingen voor het examen dienen telefonisch te gebeuren  minstens 3 weken voor het examen. De 3 weken zijn nodig om de  nodige administratie op voorhand rond te krijgen.  Hiervoor belt u naar het nummer 02/226.89.59 tussen 9H en 12H.  U kunt bij het inschrijven een van de datums kiezen waarop een  examen ingepland is.  Bij het inschrijven voor het examen dient u uw naam, adres,  geboortedatum, geboorteplaats op te geven. Enkele dagen nadien  ontvangt u een brief voor de volgende stappen.  Deze omvatten onder ander:  Het overschrijven van het examengeld   Het per brief terugsturen van de inschrijving, het bewijs van  betaling en een pasfoto.  Nadien ontvangt u de uiteindelijke bevestiging van uw inschrijving  met daarbij praktische informatie om tot op de examenplaats te  geraken.  Het examen wordt afgenomen op een computer.  Er zijn 20 examenvragen met telkens 4 keuzemogelijkheden. Er is  geen giscorrectie!  U moet 60% halen om geslaagd te zijn.  Na verloop van het examen kent u onmiddellijk uw resultaat.  Enkele dagen na het succesvol afleggen van het examen, krijgt u  uw certificaat toegestuurd.      VHF - MARIFOON CURSUS  ZEILEN WSKLuM   VILVOORDE  v.z.w.         Havendoklaan 2         1800   VILVOORDE      tel:  0470 / 27 57 27 Opleiding MARIFOON info@wsklumvilvoorde.be