Stuurbrevet - Vaarbewijs   bron:  VYF Vlaamse Yachting Federatie. Wat heb ik nodig om mijn STUURBREVET te behalen ? Voor  aanvragen  Stuurbrevet  en  Inschrijving  examens  doet de  WSKLUM VILVOORDE een beroep op de V.Y.F. VLAAMSE  YACHTING  FEDERATIE Zuiderlaan 13 9000   GENT 1.  Nodige documenten: - Inschrijvingsformulier - Logblad 2.  Voorwaarden om een beperkt of algemeen stuurbrevet te      bekomen: - Minimum 18 jaar zijn.  De aanvraag mag reeds vanaf de leeftijd van 17   jaar worden gedaan.   Het stuurbrevet is echter pas geldig vanaf de dag dat de aanvrager 18   jaar geworden is. - Een geneeskundig onderzoek ondergaan bij een geneesheer naar   keuze, die de algemene conditie onderzoekt en het gezichtsvermogen   en gehoor test. - Slagen in het theoretisch examen.  (inschrijving zie verder) - Voldoende praktische ervaring hebben. 3.  Theoretisch examen: Het examen is schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen. Er zijn 20 meerkeuzevragen die gaan over het gedeelte beperkt stuurbrevet en 20 meerkeuzevragen voor het gedeelte algemeen stuurbrevet. Om te slagen moet men minstens 60% behalen. Plaatsen waar u dit examen kan afleggen: Oostende - Antwerpen - Brussel
WSKLuM   VILVOORDE  v.z.w.         Havendoklaan 2         1800   VILVOORDE      tel:  0470 / 27 57 27 Dit handboek " Leidraad voor het Stuurbrevet"  bevat niet alleen de complete examenstof van het Beperkt en Algemeen Stuurbrevet, maar bovendien nuttige en praktische aanvullingen op gebied van motortechniek, vaarwegmarkering, manoeuvers, ‘schipperen' en navigatie. De "Leidraad voor het Stuurbrevet" wordt gebruikt door de Vlaamse Federaties en is een must voor wie zich wil voorbereiden op het examen. Daarnaast zal het boek ook de ervaren bootbestuurder interesseren om de eigen kennis en kunde af en toe op te frissen. Hoe te bestellen: Door storting van 27,50 euro, verzendingskosten inbegrepen, op rekening 390-0954692-73 van Watersportpromotie vzw - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent. Van zodra dit bedrag op onze rekening staat, wordt dit boek naar u thuis opgestuurd. Examenstof Beperkt Stuurbrevet: -Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk -Kennis van de vaarregels en verkeerstekens met inbegrip van de CEVNI -Bebakening -Nautische documenten kunnen gebruiken -Kennis van het besturen en manoeuvreren van een motorboot. -Kennis van de veiligheid bij het bedienen van motoren, brandpreventie en verplicht veiligheidsmateriaal -EHBO inzonder bij drenkelingen Bijkomend Algemeen Stuurbrevet: -Zeeaanvaringsreglement -Scheepvaart- en Politiereglement voor de Beneden-Zeeschelde. -Gebruik van nautische documenten, peilingen, enz. Elementaire begrippen van navigatie. -Invloed van wind, stroom, tijbewegingen en het benutten ervan voor de navigatie 4.  Wat met de praktijk ? De praktische ervaring betreft een werkelijke diensttijd (in uren uitgedrukt) aan boord van één of meer pleziervaartuigen behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is. De diensttijd mag op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie zijn volbracht, maar enkel de prestaties in de periode tot twee jaar voor de aanvraag van het stuurbrevet komen in aanmerking. Er zijn 2 mogelijkheden om uw praktijkervaring aan te tonen: - Met een logblad/dienstenboekje (zie punt 1): Door middel van een logboek dient u uw werkelijke diensttijd aan boord aan te tonen. Deze praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van iemand die reeds over een stuurbrevet bezit en die u de praktijk al doende leert. De data, gepresteerde uren en afgelegde trajecten moeten op dit logblad ingevuld worden. Opgelet! Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking. Dit volledig ingevulde logblad dient dan samen met een kopie van de schipper waarmee u gevaren hebt zijn stuurbrevet aan de Vlaamse Yachting Federatie bezorgd te worden. - Praktijk via een erkende vaarschool: Als u via een erkende vaarschool de praktijkcursus volgt volstaat 6 uur. Via de vaarschool van de Vlaamse Yachting Federatie kan u ook praktijkles volgen te Gent met maximaal 5 leerlingen per boot. Voor meer informatie neemt u best contact op met Mevr Terlaak 0473/48 26 50 of via de website. Onmiddellijk na de lessen ontvangt u een certificaat dat dienst zal doen als bewijs van praktijkervaring. Dit moet dan bezorgd worden aan de Vlaamse Yachting Federatie - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent. 5. Vragen en antwoorden vorig examen. De vragen + de antwoorden van het vorige examen kan u hier downloaden. info@wsklumvilvoorde.be